Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng từ ngày 10 đến ngày 12/4/2018

Xin giới thiệu Lịch chiếu phim tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng 19 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 10 đến 12/4/2018 để bạn đọc tham khảo.

Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng từ ngày 10 đến ngày 12/4/2018

Điện thoại phòng vé: 024.39393474