Lập bản đồ bảo tồn 121 di tích trong khu phố cổ

(Mask) – Điều chỉnh quy hoạch chi tiết, giãn dân, cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, mở rộng phạm vi các tuyến phố đi bộ… là những biện pháp mà UBND quận Hoàn Kiếm đang tập trung nghiên cứu để quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử khu phố cổ Hà Nội.

 
 
Hạn chế xích lô, mở rộng các tuyến phố đi bộ

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy và UBND TP, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Vũ Văn Viện cho biết, quận đã tập trung nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu phố cổ, quy hoạch chi tiết khu đô thị giãn dân Việt Hưng, lập đề án giãn dân khu phố cổ; tập trung đầu tư cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong khu phố cổ; tích cực triển khai giải phóng mặt bằng, di chuyển các hộ dân để trùng tu, tôn tạo các công trình di tích trong khu phố cổ bằng nguồn ngân sách huyện và xã hội hóa.

Quận đã cùng Ban Quản lý phố cổ tiến hành hợp đồng và khảo sát hiện trạng 121 công trình di tích, 793/1081 công trình nhà ở có giá trị cần bảo tồn, qua đó lập bản đồ 121 công trình đình, đền, di tích cách mạng… làm cơ sở để bảo tồn các di tích trong khu phố cổ. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu phố cổ như điện, nước, chiếu sáng cũng đã được đầu tư, cải tạo và nâng cấp. Hiện nay, quận đang thi công điểm dự án cải tạo mặt đứng một đoạn phố Tạ Hiện. Trong năm 2011, quận sẽ tiếp tục chỉnh trang kiến trúc tuyến phố Đông Nam dược Lãn Ông.

Việc bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trong khu phố cổ cũng được quan tâm. Trong giai đoạn 2009-2010, quận đã giải phóng mặt bằng và tiến hành trùng tu 11 di tích với tổng kinh phí trên 68 tỷ đồng, đồng thời phê duyệt đề án bảo tồn 14 lễ hội truyền thống, tổ chức và tái hiện một số lễ hội lớn, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa khu phố cổ.

Sở GTVT kiến nghị cần hạn chế đưa các tour du lịch phố cổ bằng xích lô, tiến tới cấm loại phương tiện này lưu thông trong khu phố cổ vì gây mất trật tự và ách tắc giao thông. Sở GTVT cũng đang phối hợp với quận Hoàn Kiếm triển khai đề án mở rộng các tuyến phố đi bộ, hạn chế và tiến tới cấm ôtô tại một số tuyến phố trong khu phố cổ.

Phố cổHà Nội

Sẽ ban hành Quy chế quản lý kiến trúc khu phố cổ

Mặc dù đã có các phương án nhưng thực tế cho thấy, việc thực hiện rất khó khăn. Việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử khu phố cổ, xây dựng đề án giãn dân và điều chỉnh quy hoạch khu nhà ở phục vụ giãn dân tại Việt Hưng còn chậm. Các đơn vị gặp rất nhiều trở ngại trong việc giải tỏa các hộ dân sống trong di tích; trật tự đô thị, trật tự giao thông trong khu phố cổ còn nhiều tồn tại, gây ách tắc, ô nhiễm môi trường… Bên cạnh đó, nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ di sản văn hoá còn hạn chế.

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc cho biết, trong khi chờ đơn vị tư vấn nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch chi tiết khu phố cổ, Sở sẽ phối hợp với quận Hoàn Kiếm xây dựng và trình thành phố ban hành Quy chế quản lý kiến trúc khu phố cổ để bảo tồn nét kiến trúc đặc trưng của khu phố cổ.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, việc bảo tồn khu phố cổ cần phải thực hiện có trọng tâm, tránh dàn trải, phải lựa chọn những tuyến phố, kiến trúc tiêu biểu để cải tạo trước. Bên cạnh đó cần nâng cao công tác tuyên truyền để người dân ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của khu phố cổ. Sở Quy hoạch Kiến trúc cần xem xét lại quy định xây dựng trong khu phố cổ, đặc biệt về chiều cao cho phép của các công trình trong khu vực này, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND TP Phí Thái Bình đề nghị Sở Quy hoạch kiến trúc nhanh chóng tiến xây dựng và trình thành phố phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc khu phố cổ trong thời gian 3 tháng. UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với các đơn vị liên quan trong tháng 4 hoàn thiện đề án giãn dân phố cổ,việc điều chỉnh quy hoạch khu nhà giãn dân tại Việt Hưng phải hoàn thành trước 15/4/2011 và trình UBND TP phê duyệt.

 

Theo LĐ