Kết quả công tác Văn hóa và Thể thao Hà Nội 6 tháng đầu năm 2017

6 tháng đầu năm 2017, Sở VH&TT đã chú trọng và đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trên cơ sở phân công công tác rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả – một việc một đầu mối xuyên suốt; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường phòng, chống tham nhũng. Qua đó, đảm bảo sự chỉ đạo của Sở đối với các lĩnh vực công tác.

Về công tác tham mưu, tổng hợp, quản lý Nhà nước: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ UBND Tp giao Sở VH&TT. Các nội dung, nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 3/2/2017 của UBND Thành phố về “Năm kỷ cương hành chính 2017” được ngành tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. Đặc biệt, đầu năm 2017, Sở đã tham mưu UBND Thành phố ban hành, triển khai thực hiện 02 Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Tp Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Tp Hà Nội, bước đầu tạo những chuyển biến tích cực về văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị của Tp và của Sở.
Hoàn thiện các nội dung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Tp đến năm 2020, định hướng đến năm 2050 trình Thường trực Thành ủy, UBND Tp thông qua. Các nội dung thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy được thực hiện đảm bảo tiến độ. Với 22 nhiệm vụ, 5 chỉ tiêu, 6 đề án Tp đã giao trong Chương trình, Sở đã tham mưu thực hiện hiệu quả những nội dung trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn.

Sở đã tổ chức tháo dỡ 3.000 băng rôn quảng cáo vi phạm

Hoạt động thanh kiểm tra 391 tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh văn hóa, dịch vụ văn hóa, dịch vụ thể dục thể thao; lập biên bản và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 81 đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền phạt 519.000.000 đồng; tháo dỡ 3.000 băng rôn quảng cáo vi phạm. Rà soát, kiểm tra, xử lý các biển quảng cáo tấm lớn tại các quán karaoke, các biển hiệu cản mặt các tòa nhà để không xảy ra chập, cháy kết hợp với việc xử lý, tháo dỡ các bảng quảng cáo một cột trụ vi phạm trên địa bàn Tp, bước đầu tạo ra những chuyển biến tích cực trong cảnh quan, mỹ quan đô thị Tp.
Lĩnh vực hoạt động chuyên ngành: Công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ chính trị thực hiện đúng định hướng, triển khai chủ động, tích cực, có đổi mới, trọng tâm, trọng điểm. Các hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô được tổ chức an toàn, hiệu quả. Các hoạt động giao lưu, hợp tác với các tỉnh, Tp trong cả nước, quốc tế được mở rộng; tham mưu UBND Tp kết nối với các tỉnh, thành phố trong cả nước xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, kết hợp với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức theo hình thức xã hội hóa đã dần hình thành các sự kiện văn hóa, nghệ thuật xuyên suốt các tháng trong năm 2017 góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho nhân dân và thúc đẩy phát triển du lịch…
Hướng dẫn, đôn đốc các quận, huyện thị xã tổ chức tuyên truyền về Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam. Tổ chức Hội thi “Tổ trưởng tổ dân phố thân thiện” thành phố Hà Nội năm 2017; Giao lưu các làng văn hóa tiêu biểu và biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2017.
Các hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục ổn định và đạt được kết quả tốt; việc tu bổ, tôn tạo di tích được quan tâm; lượng khách đến tham quan, khám phá, nghiên cứu ngày một tăng; công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh; những vụ việc vi phạm di tích được phát hiện và phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời; nhiều di sản văn hóa phi vật thể được bảo tồn, phát huy giá trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân.

89 gia đình văn hóa tiêu biểu cấp Thành phố năm 2017

Về công tác thể dục thể thao quần chúng của Thủ đô tiếp tục được duy trì và phát triển, góp phần nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, lôi cuốn mọi tầng lớp tham gia. Số người tự giác tập luyện và tham gia thi đấu thể dục thể thao ngày càng tăng. Chỉ số về phong trào TDTT quần chúng ước đạt 93% so với kế hoạch đề ra (35% số người luyện tập TDTT thường xuyên, 27% số hộ gia đình thể thao, toàn Tp có 3.200 CLB TDTT).
Công tác tổ chức Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ IX năm 2017 diễn ra theo đúng kế hoạch của UBND Tp. Ngoài ra, Sở đã tổ chức 14 giải thể thao quần chúng với 5.841 lượt VĐV tham gia, trao 987 lượt huy chương; cử đội tuyển tham gia thi đấu 03 giải thể thao quần chúng đạt 09 huy chương.
Thể thao thành tích cao đã và vẫn đang tập trung thực hiện công tác chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự SEA Game 29, Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII tại Hà Nội. Rà soát các môn thi đấu, các địa điểm thi đấu chuẩn bị phục vụ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII và SEA Game 31 năm 2021. Thể thao duy trì được thành tích cao tại các giải đấu trong nước, quốc tế, từ 1/1/2017 đến 20/6/2017, VĐV thể thao Hà Nội đạt 968 huy chương các loại khi tham dự các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế.
Ngoài ra, công tác thông tin trên Cổng thông tin của Sở được cập nhật nhanh chóng với số lượng tin bài ổn định; các văn bản, thủ tục tại mục Quản lý Nhà nước cũng được cập nhật đầy đủ, đáp ứng nhu cầu thông tin về ngành VHTT của nhân dân…
Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn có những tồn tại, một số nội dung thực hiện chậm tiến độ; hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật quần chúng… vi phạm vẫn còn; Dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội chưa đạt yêu cầu… Kinh phí đầu tư, tu bổ di tích còn hạn hẹp dẫn đến tình trạng nhiều di tích lịch sử văn hóa đang bị xuống cấp, một số di sản, di tích chưa được UBND các huyện giải quyết dứt điểm. Các thiết chế TDTT ngoài trời phục vụ nhân dân chưa được đáp ứng kịp thời, một số bộ môn thể thao đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ nên thành tích thi đấu còn hạn chế…
Để phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại, Sở VH&TT Hà Nội đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Trong đó, tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Thành ủy, UBND TP giao; thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020… Tiếp tục triển khai thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn Tp; trình HĐND Tp thông qua Quy hoạch quảng cáo ngoài trời; hoàn thành Quy hoạch Tượng đài trên địa bàn Tp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tổ chức tốt các hoạt động phục vụ các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn trong năm của đất nước và Thủ đô; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của các tỉnh, Tp tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nội dung Dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội. Chuẩn bị tốt lực lượng VĐV tham gia Đội tuyển Quốc gia thi đấu tại SEA game 29, phấn đấu thể thao Hà Nội đạt 30% tổng số huy chương của đội tuyển quốc gia tại SEA Game. Ngoài ra, Sở VH&TT sẽ tăng cường công tác xã hội hóa trong tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, thể thao do Sở quản lý. Tăng cường thanh kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, trọng tâm là hoạt động quảng cáo, kinh doanh dịch vụ văn hóa, biểu diễn nghệ thuật quần chúng.

Tô Nga