Kế toán quản trị phục vụ quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp

(Mask) – Kế toán quản trị chiến lược là một hình thức kế toán quản trị tập trung vào các thông tin về các tình huống kinh doanh bên ngoài doanh nghiệp, các thông tin phi tài chính hoặc các thông tin nội bộ khác ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp có thể sử dụng kế toán quản trị chiến lược để phát triển và thực hiện chiến lược chi phí thấp nhất trong hoạt động kinh doanh của mình – ảnh minh họa

Kế toán quản trị truyền thống thường chỉ sử dụng thông tin nội bộ của doanh nghiệp để ra các quyết định kinh doanh. Trong khi các thông tin kinh tế bên ngoài có thể giúp doanh nghiệp lập kế hoạch cho những thay đổi nằm ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp như đối thủ cạnh tranh mới ra nhập thị trường hoặc các mối đe dọa từ hàng hóa, dịch vụ thay thế cạnh tranh với thị phần của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cũng có thể sử dụng kế toán quản trị chiến lược để phát triển và thực hiện chiến lược chi phí thấp nhất trong hoạt động kinh doanh của mình. Thông thường, chiến lược chi phí thấp nhất bao gồm mô hình sản xuất tinh gọn, mô hình sáu sigma và quản lý chất lượng toàn diện. Những chiến lược này giúp các doanh nghiệp duy trì chi phí hoạt động/sản xuất ở mức thấp nhất trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Ngay cả khi chiến lược chi phí thấp nhất có thể khó thực hiện thì kế toán quản trị chiến lược cũng có thể ước tính được lợi nhuận trong tương lai so với chi phí thực hiện.

Sử dụng kế toán quản trị chiến lược để phát triển chiến lược chi phí thấp nhất và dự báo sức mạnh của nền kinh tế có thể giúp các doanh nghiệp cải thiện thị phần của mình trên thị trường. Các doanh nghiệp cũng có thể tạo ra một lợi thế cạnh tranh khác biệt so với đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành/lĩnh vực kinh doanh của mình. Lợi thế này mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho các doanh nghiệp đồng thời mang lại nhiều cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc ra nhập thị trường kinh doanh mới. Kế toán quản trị chiến lược cũng có thể giúp một doanh nghiệp lựa chọn được lĩnh vực nhất định để nâng cao tỷ suất lợi nhuận và cắt giảm các hoạt động gây lãng phí.

Thực hiện kế toán quản trị chiến lược có thể là một quá trình phức tạp và tốn kém cho doanh nghiệp. Nhân viên kế toán thường được đào tạo để đơn giản là thu thập thông tin tài chính, nhập thông tin vào phần mềm kế toán và chuẩn bị các báo cáo tài chính. Kế toán quản trị chiến lược cố gắng để thay đổi thực trạng này bằng cách giao thêm cho nhân viên kế toán quản trị việc lập kế hoạch chiến lược và quyết định quy trình hoạt động của doanh nghiệp. Sự thay đổi này đi ngược lại với việc đào tạo kế toán truyền thống của các thập niên trước, đòi hỏi các doanh nghiệp để phải thay đổi quá trình tư duy trong hoạt động kinh doanh với kế toán của họ.

Ths. Tô Thị Ngọc Lan
 Đại học Lao động Xã hội