‘Jurassic World 2’ – trailer 2

Câu chuyện trong ‘Jurassic World 2’ diễn ra vài năm sau các sự kiện trong Jurassic World (2015). Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) cùng nhà huấn luyện khủng long Owen Grady (Chris Pratt) và một đội chuyên nghiệp trở lại đảo để ngăn sự tuyệt chủng của loài này khi núi lửa phun trào. Tuy nhiên, một số kẻ đã lợi dụng tình hình để vận chuyển trái phép khủng long, dẫn đến những hậu quả ngoài tầm kiểm soát.