Huyện Quốc Oai, Hà Nội  thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu về phát triển văn hóa trong năm 2020

Chiều 10/11/2020, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn đã thông tin về kết quả thực hiện phát triển kinh tế- văn hóa – xã hội và nhiều lĩnh vực khác của huyện trong năm 2020 tại Hội nghị giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 10/11/2020 – Ảnh: HNP

Đối với lĩnh vực văn hóa, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn cho biết: Năm 2020, Quốc Oai đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa quản lý di tích… Theo đó, các thiết chế văn hóa và các mô hình văn hóa ở cơ sở tiếp tục được huyện chăm lo và củng cố.
UBND huyện đã triển khai hiệu quả đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, đoàn thể ở thôn”. Huyện đã lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại 47 điểm trên địa bàn các xã, thị trấn mỗi điểm 10 thiết bị phục vụ nhân dân rèn luyện sức khỏe và được người dân hưởng ứng, đánh giá cao và tham gia tập luyện thường xuyên.

Huyện luôn quan tâm phát triển văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế, nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn huyện được bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị.

Năm 2020, các chỉ tiêu về xây dựng thôn, cơ quan, đơn vị văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới trên địa bàn Quốc Oai đạt được kết quả tốt. Cụ thể: Số hộ dân cư được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 48.180/50.466 hộ đạt tỷ lệ: 95,4%. Số thôn được công nhận “Thôn văn hóa” là 94/96 thôn, đạt tỷ lệ 98%. Số tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hóa” đạt tỷ lệ 100%. Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 76,4%. Số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đạt tỷ lệ 95%.

P.V