Hoàn thành các chỉ tiêu, đề án, dự án của Chương trình 04-CTr/TU

Chiều 22/11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình 04-CTr/TU về “Phát triển văn hoá – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” (Chương trình 04) đã họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình 04-CTr/TU.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng BCĐ chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Phó BCĐ; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó ban Thường trực BCĐ.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc chỉ đạo tại buổi họp.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 04 của Thành uỷ và Kế hoạch số 165 của UBND Thành phố về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020”, đến nay 4/19 chỉ tiêu của Chương trình đã hoàn thành, dự kiến 2020 sẽ hoàn thành 100% các chỉ tiêu.

Trong 17 đề án có 11 đề án hoàn thành, 03 đề án đang trong quá trình tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thành phố, 02 đề án đang trình UBND Thành phố phê duyệt; 01 đề án của Y tế tạm dừng (là đề án rà soát, bổ sung quy hoạch mạng lưới Y tế Thành phố).

Trong 24 dự án, có 06 dự án hoàn thành trước năm 2020, dự kiến có 08 dự án hoàn thành vào năm 2020, 04 dự án hoàn thành sau năm 2020, 01 dự án đề nghị bỏ khỏi danh mục, 02 dự án tạm dừng để rà soát, 03 dự án chưa có cơ sở triển khai.

Về kết quả thực hiện, công tác xây dựng văn hóa Thủ đô được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, hoạt động văn hóa ngày càng phong phú, đa dạng, nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc tế được tổ chức (tổ chức 440 sự kiện trong đó có 65 sự kiện quốc tế và 21 sự kiện của các tỉnh thành tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (tính bình quân mỗi tuần có 4 sự kiện); đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả 2 quy tắc ứng xử (tuyên truyền đến từng cán bộ, dảng viên và nhân dân, xây dựng 10 mô hình tuyên truyền được các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở vào cuộc tích cực); thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao ngày càng phát triển; tốc độ tăng bình quân khách du lịch ước đạt 10,2%/năm, hoàn thành chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng trung bình Nghị quyết 06-NQ/TU đề ra. Ước đến năm 2020, tổng thu từ khách du lịch đạt 116.762 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng tổng thu từ khách du lịch trung bình trong 5 năm ước đạt 16,6%/năm.

Việc đổi mới căn bản giáo dục được triển khai đồng bộ, quan tâm giáo dục đại trà, bổ sung quy hoạch mạng lưới trường học, nâng cao số lượng và chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia… Hoạt động khoa học và công nghệ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Công tác y tế đã khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện, áp dụng nhiều kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh cho người dân. Công tác giải quyết việc làm được tăng cường.

Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô đã có hướng đi mới, trong công tác dạy nghề thực hiện đào tạo gắn với doanh nghiệp của các trường dạy nghề công lập, xây dựng trường chất lượng cao, nghề trọng điểm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo hướng trang bị kỹ năng, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ, mời giảng viên là các chuyên gia ngoài nước giảng dạy, kết hợp bồi dưỡng thực tế nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, từng bước đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.

Công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh triển khai nhiều mô hình, sáng kiến hay như: thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; ban hành các quy tắc ứng xử; đưa vào giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh, Giáo dục an toàn giao thông, Giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương trong nhà trường, thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”…

Các chỉ tiêu của Chương trình đều đạt so với kế hoạch đề ra, cao hơn so với cùng kỳ của nhiệm kỳ trước (giai đoạn 2011-2015). Có 04/19 chỉ tiêu của Chương trình đã cán đích là: chỉ tiêu về tỷ lệ xã có điểm luyện tập thể dục thể thao theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 8,5% (năm 2016 là 9,2%, 2015 là 9,4%); tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế theo chuẩn mới. Các chỉ tiêu còn lại dự kiến hoàn thành…

Đánh giá những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Trưởng BCĐ Chương trình Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng: Công tác lãnh đạo đã có sự bài bản, quyết liệt với sự vào cuộc các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Công tác chỉ đạo có sáng tạo như việc chỉ đạo thực hiện 02 quy tắc ứng xử được triển khai với nhiều hình thức khác nhau. Vấn đề phát triển nguồn nhân lực đã thực sự đổi mới và hiệu quả hơn, lcông tac đào tạo cán bộ tốt như lần này, công tác đào tạo cán bộ xã, cán bộ nguồn… được thực hiện rất tốt, tập trung vào đào tạo kỹ năng. Vấn đề an sinh xã hội và chính sách xã hội được đảm bảo và có những điểm nhấn như xóa được nhà dột nát cho hộ nghèo, nhà chính sách, đưa tỉ lệ hộ nghèo xuống thấp… Việc bảo trợ xã hội được quan tâm, đối tượng có công với cách mạng được dành nhiều nguồn lực… Chất lượng cơ sở y tế được chuẩn hóa, xây dựng mô hình bác sĩ gia đình, nhiều công nghệ, máy móc kỹ thuật cao được đưa vào, nhiều bệnh viện được xây mới, nâng cấp sửa chữa… Du lịch Thủ đô đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng; Khoa học công nghệ đã được ứng dụng vào nông nghiệp và sản xuất của Hà Nội…

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình 04-CTr/TU cần nêu bật được những thành tựu đạt được trong thời gian qua, bài học kinh nghiệm cũng như nhiệm vụ trọng tâm, những khó khăn, giải pháp để hoàn thành 100% chỉ tiêu, đề án, dự án, đã đặt ra từ nay đến hết nhiệm kỳ. Hội nghị cũng cần thống nhất, đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu cần thực hiện đến cuối năm 2025…

PV