Hoa Di Linh chờ … trai trèo tường hôn mình…

(Mask) – Nữ ca sĩ Hoa Di Linh sẽ có những màn diễn hấp dẫn khi chờ …trai trèo tường vào nhà hôn mình trong phim “Chuyện quý bà” sẽ trình chiếu ngày 3/1/201.

Nụ hôn nhung nhớ…