Hài hước sao Hoa ngữ "cải nữ trang"

(Mask) – Từ các bậc tiền bối đến ngôi sao thần tượng, mỗi người một vẻ đẹp…gái khác nhau. Cùng xem sao nào…thành công nhất


Hồng Kim Bảo


Đào Đại Vũ


Lưu Đức Hoa

Lưu Thanh Vân

Lý Liên Kiệt

Huỳnh Hiểu Minh

Hàn Đông

La Chí Tường

Lâm Chí Dĩnh

Lưu Diệp


Trần Chí Bằng


Dư Văn Lạc


Trần Khôn


Trịnh Nguyên Sướng


Ngô Tôn

H.A