Hạnh phúc là sự hài hòa

Sáng 20/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2018, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức nói chuyện chuyên đề về xây dựng gia đình Thủ đô ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc với sự chia sẻ của Thạc sỹ Tâm lý Đinh Đoàn – Chuyên gia tư vấn cửa sổ tình yêu – nhằm mục đích tuyên truyền về giá trị của hạnh phúc, khuyến khích mọi người hành động vì một cuộc sống hạnh phúc cho bản thân và cộng đồng.
Tháng 6 năm 2012, Liên hợp quốc (LHQ) đã tuyên bố chọn ngày 20/3 là ngày Quốc tế Hạnh phúc bởi đây là ngày duy nhất trong năm đêm – ngày bằng nhau, là biểu tượng cho sự cân bằng và hài hòa của vũ trụ. Bởi vậy, ngày này cũng mang đến một thông điệp rằng sự cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang lại hạnh phúc. Theo đó, 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) đã cùng cam kết ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.
Thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 do LHQ phát động, ngày 26/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm” nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam; tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc là góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là trách nhiệm của nhiều ban ngành, nhiều tổ chức xã hội và của mỗi công dân

Qua 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm”, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc với nhiều hình thức như: Treo băng rôn, khẩu hiệu; cổ động trực quan; tuyên truyền miệng; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tổ chức các buổi tọa đàm, thăm hỏi các hộ gia đình chính sách… nhằm nêu gương người tốt, việc tốt, các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, phê phán những biểu hiện hành vi bạo lực gia đình, khuyến khích mọi cá nhân, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.
Trong 5 năm, toàn Thành phố tổ chức được 6.159 buổi tuyên truyền, 263 buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, qua đó, mỗi cá nhân có điều kiện nhìn nhận, đánh giá những việc đã làm, hành vi ứng xử, lối sống của bản thân trong việc tạo dựng “hạnh phúc” cho người thân, gia đình và xã hội để các thành viên trong gia đình hiểu nhau hơn, quan tâm, chia sẻ với nhau nhiều hơn trong cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc.

PV