Hà Nội xếp hạng di tích Lịch sử – Nghệ thuật – Kiến trúc cho 5 di tích

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành các Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử, di tích lịch sử – nghệ thuật đối với một số đình, chùa, đền thờ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Di tích Lịch sử – Nghệ thuật Thạch Sàng, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm

Theo đó, tại Quyết định số 1420/QĐ-UBND, xếp hạng di tích Lịch sử – Nghệ thuật đền thờ Đức Thánh Thủy, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 1419/QĐ-UBND về xếp hạng di tích Lịch sử đình An Phú xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Tại Quyết định số 1418/QĐ-UBND, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành quyết định về xếp hạng di tích Lịch sử – Nghệ thuật chùa – miếu Tuy Lộc, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Tại Quyết định số 1417/QĐ-UBND, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành quyết định về xếp hạng di tích Kiến trúc – Nghệ thuật chùa Bảo Lâm (Bảo Lâm tự), xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Tại Quyết định số 1416/QĐ-UBND, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành quyết định về xếp hạng di tích Lịch sử – Nghệ thuật Thạch Sàng, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

UBND TP nghiêm cấm mọi hoạt động có liên quan tới việc xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã được khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất ở di tich phải được phép của UBND TP Hà Nội.

Sở Văn hóa và Thể thao, UBND quận/huyện/thị xã, UBND các xã mà các di tích nói trên thuộc địa bàn quản lý có trách nhiệm quản lý di tích đúng quy định pháp luật và Thành phố.

TN