Hà Nội triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử: Sớm có chế tài xử phạt

Sáng 1/3, Ban chỉ đạo chương trình “Phát triển văn hoá – xã hội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020” họp về Kế hoạch thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU năm 2018 và Kế hoạch thực hiện 2 Quy tắc ứng xử (QTƯX) trên địa bàn TP Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì cuộc họp

Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Kế hoạch thực hiện Chương trình số 04 đã phân công cụ thể nhiệm vụ đối với từng đơn vị, ban, ngành. Kế hoạch đặt ra yêu cầu 100% cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP được quán triệt và thực hiện nghiêm những quy định trong QTƯX, duy trì thành nền nếp, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị.
Theo đó, Sở VH-TT Hà Nội phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận, huyện, thị xã hướng dẫn cơ sở thực hiện và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu: Tỉ lệ gia đình, làng, thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý những hành vi vi phạm; tham mưu cho UBND TP triển khai thực hiện hai QTƯX tạo sự chuyển biến rõ nét trong nếp sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội…
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo chỉ tiêu của Bộ GD-ĐT; tiếp tục thực hiện chỉ tiêu 62% trường học công lập đạt chuẩn trường quốc gia; thực hiện giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh”…
Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai xây dựng các chương trình nghiên cứu, ứng dụng KHCN, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm gắn với kinh tế tri thức.
Sở Y tế thực hiện các chỉ tiêu số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở xã hội hóa đang hoạt động, phát triển mô hình bác sĩ gia đình…
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu giải quyết việc làm mới đạt 152 nghìn người/năm; giảm tỉ lệ thất nghiệp thành thị còn dưới 4%; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỉ lệ hộ nghèo của thành phố còn dưới 1,5%, tỉ lệ hộ nghèo tại vùng đồng bào dân tộc còn dưới 3%…

100% cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử

Về việc thực hiện triển khai 2 QTƯX, thành phố cũng phân rõ nhiệm vụ của từng đơn vị sở, ngành, từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn Hà Nội.
Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, việc thực hiện Chương trình số 04 và Kế hoạch thực hiện 2 QTƯX trên địa bàn TP Hà Nội của các sở, ngành cơ bản đạt hiệu quả. Để nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền năm 2018, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý chủ trì cuộc họp với các sở, ngành đánh giá việc hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 theo phân bổ ngân sách. Các đơn vị cũng phải cập nhật, báo cáo kịp thời việc thực hiện các chỉ tiêu, đồng thời phải dự báo được những công việc sẽ làm tiếp theo.
Về 2 QTƯX, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, đây là hai quy tắc khác nhau hướng tới hai đối tượng khác nhau nên việc triển khai cũng cần có sự khác biệt. Đối với việc tuyên truyền QTƯX nơi công cộng, Ban chỉ đạo xác định trước hết phải tuyên truyền cho học sinh, trong trường học sau đó mới đến khu dân cư.
Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý, các đơn vị, sở ngành phải đề ra kế hoạch cụ thể để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Sở Nội vụ xây dựng đề án về chế tài xử phạt cán bộ vi phạm, đến ngày 7/3 phải hoàn thành dự thảo đề án này. Ban Tuyên giáo chủ trì việc tuyên truyền; Ban Dân vận chủ trì việc thực hiện QTƯX trong khối đoàn thể.

Duy Khánh (Tổng hợp)