Hà Nội thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

Ngày 9/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND về thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm 2020, với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

Ảnh: Internet.

Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 15/11 – 15/12/2020, là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố.

Chương trình nhằm mục đích thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình, trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Với chủ đề Tháng hành động năm 2020, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai một số hoạt động chính, cụ thể: Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và địa phương lựa chọn hình thức hưởng ứng Tháng hành động phù hợp.

Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động năm 2020 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tăng cường công tác xã hội hóa và huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, quan tâm đến công tác tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực với phụ nữ và trẻ em trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp liên ngành tổ chức kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tháng hành động. Xử lý nghiêm khắc các vụ việc vi phạm…

UBND thành phố cũng yêu cầu 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Các đơn vị cần tuân thủ các quy định, khuyến cáo của cơ quan tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh và tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với các sự kiện khác tạo hiệu ứng về truyền thông trong toàn xã hội; chú trọng các hoạt động ở cấp cộng đồng, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

Lương Châu