Hà Nội phát động phong tràoTết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019

Hà Nội sẽ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 trên toàn địa bàn thành phố từ ngày 9/2/2019 (mùng 5 Tết) đến ngày 15/2/2019 (ngày 11 Tết) với mục tiêu trồng 15.000 cây xanh nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Hà Nội tham gia trồng cây hưởng ứng phong trào Tết trồng cây Xuân  Mậu Tuất 2018 – Ảnh: KTĐT

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 25/KH – UBND ngày 17/1/2019 chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, đơn vị trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” từ ngày 9/2/2019 (ngày mùng 5 Tết) đến ngày 15/2/2019 (ngày 11 Tết).
Đây là kế hoạch nhằm thực hiện mục tiêu của thành phố Hà Nội năm 2019 là phấn đấu trồng mới khoảng 400.000 cây đô thị, cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị trên địa bàn thành phố. Theo đó, trong dịp đầu Xuân Kỷ Hợi, Hà Nội sẽ triển khai kế hoạch trồng khoảng 150.000 cây xanh các loại, trồng mới 70 ha rừng, chăm sóc 3.546 ha rừng trồng, quản lý bảo vệ tốt  6.483 ha rừng góp phần nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng của thành phố.

Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 – Ảnh: KTĐT

Để hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch đặt ra, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tổ chức Tết trồng cây thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức. Trồng cây xanh đô thị đa dạng về chủng loại, trong đó duy trì phát triển cây bản địa; bổ sung giống, loài cây nhập nội mới phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đất đai của Hà Nội; thống nhất về kích cỡ cây, cây trồng phải được bảo vệ, chăm sóc đúng kỹ thuật. Cây trồng xong giao đơn vị thường xuyên chăm sóc đúng kỹ thuật, bảo vệ không để bị phá hoại.
UBND TP Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội gắn phong trào Tết trồng cây với các hoạt động vui xuân, hoạt động lễ hội xuân đảm bảo vui tươi, trang trọng và thiết thực. Giao Sở Xây dựng đôn đốc các đơn vị triển khai theo kế hoạch. Các địa phương, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện phong trào về Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 30/3/2019.

PV