Hà Nội phát động Cuộc thi thiết kế biểu trưng 02 giải báo chí

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2808/TL-SVHTT về Cuộc thi thiết kế biểu trưng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II – năm 2019.

Ảnh minh hoạ: Internet.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm biểu trưng khẳng định vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội nói riêng và biểu trưng tiêu biểu nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về việc xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với tuyên truyền hai quy tắc ứng xử do thành phố ban hành; xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm văn hóa lớn.

Biểu trưng cần phục vụ hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về giải báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức; góp phần nâng cao nhận thức và động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc sáng tác nhiều tác phẩm báo chí chất lượng.

Cuộc thi thiết kế biểu trưng hai giải báo chí dành cho tất cả các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, với độ tuổi thí sinh không hạn chế.

Các thiết kế phải bảo đảm đúng yêu cầu, thể lệ của cuộc thi, có ý nghĩa chính trị và tính biểu trưng, nghệ thuật và mỹ thuật cao, thể hiện sự sáng tạo và không được sao chép dưới mọi hình thức.

Thiết kế biểu trưng Gải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội mang nội dung phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp ý kiến xây dưungj Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tạo động lực thcus đẩy, nâng cao chất lượng tuyên truyền của các cơ quan báo chí về công tác xây dưungj Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội.

Thiết kế biểu trưng Giải Báo chí về phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II – năm 2019 với nội dung xây dựng văn hoá Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Tác phẩm dự thi cần thể hiện trên khổ giấy A4 (29,7x21cm). Mẫu biểu trưng đặt ở giữa tờ giấy A4, kích thước không quá 15x15cm. Phía dưới góc bên trái tờ giấy ghi thông số màu của biểu trưng, góc bên phải là mẫu biểu trưng (đen, trắng) thu nhỏ có kích thước không quá 3x3cm. Mỗi mẫu sử dụng tối đa 3 màu sắc, được bố cục chặt chẽ, hài hòa giữa màu sắc và hình khối, đồng thời phải có bản thuyết minh kèm theo.

Giải thưởng được cơ cấu cho mỗi nội dung, gồm: 01 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng và 04 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, kèm theo giấy chứng nhận. Các tác phẩm dự thi không được trả lại tác giả.

Sau cuộc thi, Ban tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về hai giải báo chí trên.

Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội (số 14A, Trịnh Hoài Đức, quận Đống Đa, Hà Nội). Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi từ 12- 30/8/2019.

Hương Chi