Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

Vào tối 02/6, Hà Nội sẽ tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Chương trình biểu dương, tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến với chủ đề “Khơi nguồn sức mạnh” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).
Chương trình trên cũng nhằm ôn lại truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; khẳng định bài học kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực đời sống xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu dương, tôn vinh phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến.

Bút tích “Lời kêu gọi Thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và bài báo (năm 1948)

Theo kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội, chương trình biểu dương, tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến với chủ đề “Khơi nguồn sức mạnh” gồm 3 chương. Chương 1 – Mạch nguồn yêu nước: Nhấn mạnh vai trò, vị trí của Hà Nội với ý nghĩa khởi xướng và lan tỏa, hội tụ tinh thần yêu nước từ trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và bối cảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”; Chương 2 – Vượt qua gian khó: Trong hai cuộc kháng chiến, Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào thi đua yêu nước; Chương 3 – Vững bước đi lên: Thủ đô Hà Nội với nhiều phong trào thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực đời sống xã hội và có nhiều đóng góp tích cực đối với sự phát triển chung của đất nước; đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập.

Chương trình sẽ diễn ra vào 08h30 ngày 02/6/2018 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT – TH Hà Nội.

Nhân dịp này, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, nhất là công tác tuyên truyền cổ động trực quan vào dịp trước và trong ngày 11/6/2018. Ngoài ra, Hà Nội cũng sẽ tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt gắn với tổng kết phong trào thi đua người tốt, việc tốt năm 2018…

PV

Ảnh: Internet