Hà Nội công bố danh sách nghệ nhân đề nghị xét tặng NNND, NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ ba

Ngày 16/7, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội công bố danh sách nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ ba – năm 2021.

Ảnh minh họa: Internet.

Trong đó có 25 hồ sơ được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và 85 hồ sơ được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ ba – năm 2021 được gửi về từ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Các nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu đợt này bao gồm nhiều loại hình di sản văn hoá phi vật thể, như: Ca trù, Diều sao, Hát Dô, Hát Văn, Hát Xẩm, Rối nước, Hát chèo, Múa bài bông, Hò cửa đình, Hát Trống quân, Hát Tuồng, Trống hội, Ẩm thực, Nặn tò he, Tri thức dân gian và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. Trong đó, loại hình Ca trù chiếm số đông nghệ nhân, gồm: 12 nghệ nhân được đề nghị danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và 10 nghệ nhân được đề nghị danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Danh sách nghệ nhân được đề nghị xét tặng các danh hiệu sẽ được công khai trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Hội đồng xét tặng danh hiệu cấp thành phố. Thời gian lấy ý kiến là 15 ngày, kể từ ngày 17/7/2020. Các ý kiến đóng góp gửi về Phòng Quản lý di sản, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội (số 47, Hàng Dầu, Hoàn Kiếm) trước ngày 02/8/2020.

Danh sách các cá nhân được đề nghị xét tặng các danh hiệu nghệ nhân thuộc lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ ba – năm 2021 tại danhsach-nghenhan

Hòa An