Hà Nội có thêm 4 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia

Hà Nội có thêm 4 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký ngày 29/1/2019.

Tranh Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn đón nhận lá cờ thêu 6 chữ vàng của Bác Hồ – Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

Cụ thể 4 di tích của Hà Nội vừa được xếp hạng quốc gia gồm: Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đình Văn Nội và mộ Chu Bá, phường Phú Lương, Hà Đông (Quyết định số 417/QĐ-BVHTTDL); Di tích lịch sử: Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cờ “Trung với nước, hiếu với dân” cho Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn ngày 26/5/1946, phường Quang Trung, TX Sơn Tây (Quyết định số 419/QĐ-BVHTTDL); Di tích lịch sử: Đền làng Tó, xã Uy nỗ, huyện Đông Anh (Quyết định số 420/QĐ-BVHTTDL); Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình, miếu Văn Khê xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai (Quyết định số 421/QĐ-BVHTTDL).

Theo các quyết định, khu vực bảo vệ các di tích được xếp hạng Di tích quốc gia được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng theo hồ sơ. Và UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

P.V