Hà Nội biểu dương gương điển hình tiên tiến, vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú 2019

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND về tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của thành phố năm 2019, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019); đề ra nhiệm vụ và biện pháp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2020, chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội.

Đây cũng là dịp ghi nhận, biểu dương thành tích của các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; vinh danh các cá nhân đạt danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019.

Hội nghị có sự tham gia của 340 đại biểu Trung ương và thành phố;  794 đại biểu là điển hình tiên tiến; 10 đại biểu công dân Thủ đô ưu tú năm 2019; 2 đại biểu chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2019; 82 đại biểu là công dân Thủ đô ưu tú giai đoạn 2010 – 2018 và 700 đại biểu điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2019. Tổng số đại biểu mời dự khoảng 1.159 đại biểu.

10 công dân Thủ đô ưu tú được vinh danh năm 2018

Sở Nội vụ  là đơn vị thường trực triển khai, đôn đốc thực hiện kế hoạch và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc thành phố tổ chức tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2019; đôn đốc các đơn vị và các cơ quan báo, đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” và các gương điển hình tiên tiến từ thành phố đến cơ sở. Phối hợp tổ chức xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội” tập XXV – năm 2019…

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ phối hợp các đơn vị liên quan lựa chọn, đề xuất điển hình tham luận, giao lưu tại hội nghị và hướng dẫn, đôn đốc chuẩn bị các nội dung tham luận, giao lưu. Tham mưu thực hiện các quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2019; chuẩn bị hiện vật khen thưởng, xây dựng phương án và tổ chức trao thưởng tại hội nghị…

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan tổ chức hội nghị đảm bảo trang trọng, hiệu quả; nội dung thiết thực, phù hợp với mục đích đề ra. Các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được biểu dương tại hội nghị phải thực sự tiêu biểu, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục cao.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 5-10-2019 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội.

P.V