Hà Nội: Kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm quy định về tổ chức lễ hội

Ngày 8/1/2018, UBND Thành phố Hà nội đã ban hành công văn số 87/UBND-KGVX yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018.

Lễ rước hoa tre ở Đền Sóc

Nhằm tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 diễn ra an toàn, tiết kiệm, tạo khôngkhí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô đón Tết, vui Xuân, khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2017; UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, bao gồm:

Tăng cường tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 12/01/2016 của Thành Ủy Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc bạn hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn và các văn bản chỉ đạo của Trung ương.

UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phân công cán bộ trực tiếp theo dõi diễn biến trong lễ hội trên địa bàn, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm quy định về tổ chức lễ hội, đặc biệt các lễ hội lớn: Gò Đống Đa, Chùa Hương, Đền Hai Bà Trưng, Đền Sóc, Đền Cổ Loa, Đền Và, Chùa Trầm, Chùa Trăm Gian, Chùa Thầy, Thăng Long Tứ trấn, Phủ Tây Hồ và các lễ hội trên địa bàn Thành phố.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND Thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, thực hiện việc kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn Thành phố; phân công các thành viên liên ngành chịu trách nhiệm trước Thành phố và lĩnh vực quản lý; báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/01/2018. Căn cứ vào kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị, đề xuất biểu dương, khen thưởng các đơn vị đạt kết quả tốt, nhắc nhở, phê bình các đơn vị tổ chức chưa tốt Lễ hội Xuân 2018, báo cáo UBND Thành phố.

Hà Nội kiên quyết không để tái diện những hình ảnh phản cảm tại các lễ hội

UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch quản lý và tố chức lễ hội; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn theo đúng quy định, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Kiểm soát chặt chẽ tổ chức phần lễ và phần hội, sắp xếp, bố trí các địa điểm đón tiếp, khu vực vệ sinh; xử lý nghiêm tình trạng tăng giá, ép giá, đeo bám khách du lịch, ăn xin, trộm cắp; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn, phòng chống cháy, nổ; giữ gìn và bảo vệ các di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và khu vực tổ chức lễ hội; chấm dứt dịch vụ đổi tiền lẻ, nạn bói toán, mê tín dị đoan, cờ bạc dưới mọi hình thức.

Sắp xếp lại các hàng quán, đảm bảo tất cả các khu vực I của di tích không được kinh doanh ăn uống; xử lý triệt để các vi phạm về kinh doanh ăn uống, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan, gây phản cảm. Đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng cường bố trí các thùng thu gom rác, có chế tài để xử phạt các hành vi xả rác thải tại các Lễ hội.

Thực hiện và công bố công khai quy hoạch các điểm vui chơi, giải trí trong khu vực lễ hội, thực hiện việc quản lý, đốt vàng mã đúng nơi quy định; quản lý và sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch, đúng mục đích; nghiêm cấm hoạt động đổi tiền lẻ tại các di tích và lễ hội.

Đối với các đơn vị có hoạt động lễ hội diễn ra trên sông nước phải xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách tham gia lễ hội; chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, thiết thực, hiệu quả và báo cáo kết quả triển khai công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân Mậu Tuất với UBND Thành phố.

P.V