"Hà rầm hà rạc" – bé Gia Nguyên

(Mask) – Tiểu phẩm của bé Gia Nguyên dự thi “Siêu nhí tranh tài”