Hà Nội vĩnh biệt vị Đại tướng của nhân dân

(Mask) – Người Hà Nội rất sợ cảnh ùn tắc, nhưng hôm nay họ thấy tự hào, vinh dự khi được đứng trong biển người làm…tắc đường ấy, bở lẽ, đó là một ngày đặc biệt, ngày mà nhân dân Thủ đô phải chào vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp để đưa người về với đất mẹ Quảng Bình thân yêu.

Những chiến sĩ tiêu binh gồng mình để giữ nét mặt trang nghiêm. Những cảnh sát giao thông nghiêm cẩn thi hành quân lễ. Những sinh viên tình nguyện cố nén để không bật tiếng khóc… Tất cả để Đại tướng được bình yên trong phút tiễn biệt.

…Ôi vĩ đại thay một kiếp người

Vì dân vì nước từ đôi mươi

Để nay Bác đã trăm năm tuổi

Triệu triệu người thương tiễn biệt Người…

Ảnh: Na Sơn (Depplus.vn)