Dự án xuất bản sách “Linh hồn Hà Nội”

Viện Goethe Hà Nội đã có thông báo về việc mời các nhiếp ảnh gia tham gia gửi ảnh về những tập tục, truyền thống, văn hóa và bản sắc… làm nên linh hồn của Hà Nội để xuất bản thành sách.

Foto: Amy Thibodeau

Đây là một dự án phi lợi nhuận do Viện Goethe Hà Nội tổ chức, mời công dân Hà Nội tham gia gửi ảnh chụp về Thủ đô để xuất bản một cuốn sách và tổ chức một triển lãm về “Linh hồn của thành phố Thủ đô của Việt Nam”. Các bức ảnh cần cho thấy sự phát triển đô thị năng động và muôn mặt đời sống văn hóa Hà Nội.
Sự phát triển về kinh tế và đô thị của Hà Nội đang ở giai đoạn thách thức. Làm thế nào để một mặt bảo tồn được những giá trị truyền thống, giữ gìn những di sản văn hóa và xây dựng đô thị và mặt khác tạo ra một siêu đô thị hiện đại tầm cỡ thế giới mà không làm mất đi những giá trị ban đầu?
Cuốn sách ảnh sẽ được xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Việt và có các chương: Hà Nội nhìn từ trên cao, Thay đổi qua thời gian, Kiến trúc và nhà cửa, Cư dân Hà Nội, Giao thông Hà Nội, Linh hồn của Hà Nội.
Ảnh của các tác giả sẽ tập trung vào chương 6: Linh hồn của Hà Nội, phản ánh tập tục, truyền thống, văn hóa và bản sắc của thành phố Thủ đô của Việt Nam. Hạn gửi ảnh đến ngày 31/12/2017.
Đồng thời với việc xuất bản cuốn sách ảnh, Viện Goethe sẽ tổ chức một triển lãm ảnh về chủ đề “Hà Nội của tôi”. Sách sẽ được giới thiệu và triển lãm sẽ được khai mạc tại Hội chợ sách Frankfurt tháng 10/2018.

GT