Danh sách Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII

Sáng 13/10/2020, Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đã mở đầu ngày làm việc thứ 3 bằng việc công bố danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII.

Đồng chí Chu Ngọc Anh công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII – Ảnh: KTĐT

Theo đó, Đại hội đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII.

Việc bầu cử đã được Đại hội hoàn thành vào chiều 12/10/2020 và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất vào cuối giờ chiều để bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Kết quả: Đại hội đã bầu 71 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, 16 đồng chí đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cụ thể kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII như sau:

Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025:
Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ 100% (71/71) ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII tán thành.

Các Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:
Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 chiều 12/10/2020 – Ảnh: HNM

16 đồng chí được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm:
1. Vương Đình Huệ (sinh năm 1957), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội
2. Chu Ngọc Anh (sinh năm 1965), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
3. Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1971), Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội
4. Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1966), Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
5. Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1968), Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
6. Vũ Đức Bảo (sinh năm 1965), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội
7. Nguyễn Trọng Đông (sinh năm 1969), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
8. Nguyễn Quang Đức (sinh năm 1971), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội
9. Nguyễn Quốc Duyệt (sinh năm 1968), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
10. Phùng Thị Hồng Hà (sinh năm 1971), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
11. Nguyễn Lan Hương (sinh năm 1968), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội
12. Bùi Huyền Mai (sinh năm 1975), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
13. Hoàng Trọng Quyết (sinh năm 1964), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội
14. Lê Hồng Sơn (sinh năm 1964), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
15. Nguyễn Doãn Toản (sinh năm 1971), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
16. Nguyễn Hải Trung (sinh năm 1968), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

12 đồng chí Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVII, gồm:
1. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
2. Đồng chí Nguyễn Chí Lực, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
3. Đồng chí Trần Đình Cảnh, Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiêm chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy
4. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
5. Đồng chí Đỗ Tâm Diệp Quỳnh, Phó Chánh Thanh tra thành phố
6. Đồng chí Phùng Xuân Dương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng phòng nghiệp vụ 1 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
7. Đồng chí Mai Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Trưởng phòng nghiệp vụ 4 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
8. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng phòng nghiệp vụ 3 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
9. Đồng chí Trần Thị Thu Hương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ 5 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
10. Đồng chí Trần Ngọc Oanh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 5 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
11. Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 4 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
12. Đồng chí Hoàng Văn Toái, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 2 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội chiều 12/10/2020 – Ảnh: HNM

71 đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, gồm:
1. Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố
2. Chu Ngọc Anh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố
3. Nguyễn Văn Phong – Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
4. Nguyễn Thị Tuyến – Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy
5. Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố
6. Vũ Đức Bảo – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy
7. Hoàng Trọng Quyết – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
8. Nguyễn Quang Đức – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy
9. Nguyễn Lan Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố
10. Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố
11. Lê Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố
12. Nguyễn Doãn Toản – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố
13. Nguyễn Quốc Duyệt – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô
14. Nguyễn Hải Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố
15. Bùi Huyền Mai – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố
16. Nguyễn Trọng Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
17. Hoàng Minh Dũng Tiến – Thành ủy viên, Bí thư Quận uỷ Ba Đình
18. Lê Trung Kiên – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh
19. Đinh Trường Thọ – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai
20. Lê Thị Thu Hằng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ
21. Nguyễn Phi Thường – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa, Đại biểu Quốc hội khóa XIV
22. Phạm Quí Tiên – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất
23. Hà Minh Hải – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Đống Đa
24. Trần Thế Cương – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm
25. Trần Thị Phương Hoa – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy, Đại biểu Quốc hội khóa XIV
26. Lê Ngọc Anh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên
27. Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thường Tín
28. Trần Anh Tuấn – Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy
29. Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm
30. Đường Hoài Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Long Biên
31. Trần Đức Hoạt – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm
32. Nguyễn Xuân Lưu – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân
33. Nguyễn Quang Hiếu – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai
34. Trần Đình Cảnh – Thành ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy
35. Nguyễn Văn Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng
36. Nguyễn Thanh Xuân – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hà Đông
37. Đỗ Anh Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Tây Hồ
38. Trần Đức Hải – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng
39. Lê Kim Anh – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố
40. Lê Anh Quân – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm
41. Nguyễn Văn Thọ – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai
42. Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mê Linh
43. Nguyễn Hữu Chính – Thành ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố, Đại biểu Quốc hội khóa XIV
44. Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ
45. Võ Nguyên Phong – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố
46. Vũ Đăng Định – Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND Thành phố
47. Ngô Anh Tuấn – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố
48. Nguyễn Ngọc Việt – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức
49. Nguyễn Việt Hà – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố
50. Chử Xuân Dũng – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố
51. Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì
52. Phạm Thị Thanh Mai – Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây
53. Nguyễn Trúc Anh – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố
54. Vũ Thu Hà – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố
55. Nguyễn Chí Lực – Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
56. Phạm Hải Hoa – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố
57. Bạch Liên Hương – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố
58. Nguyễn Anh Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Hà Nội
59. Nguyễn Doãn Hoàn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố
60. Mai Sơn – Thành ủy viên, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố
61. Chu Hồng Minh – Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội
62. Trần Thị Nhị Hà – Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố
63. Nguyễn Mạnh Quyền – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố
64. Nguyễn Hồng Sơn – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố
65. Phạm Quang Thanh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn, Đại biểu Quốc hội khóa XIV
66. Nguyễn Thanh Sơn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội
67. Lê Minh Đức – Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND Thành phố
68. Nguyễn Xuân Đại – Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố
69. Bùi Thị Thu Hiền – Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố
70. Vũ Hà – Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố
71. Nguyễn Anh Dũng – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố

P.V