Trưng bày gần 100 hình ảnh về nét đẹp văn hoá gia đình người Hà Nội

Trong khuôn khổ “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2020” do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã tham gia với hoạt động trưng bày chuyên đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình.

Khai mạc “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2020”

Tối ngày 26/6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2020” với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.

Tuyên dương 22 gia đình trẻ tiêu biểu

Đây là các gia đình trẻ có nhiều nỗ lực cố gắng, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ được xét chọn trong toàn quốc.

Hà Nội: 87,5% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”

Theo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/2/2005, của Ban Bí thư “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, tính đến nay, trên toàn thành phố Hà Nội đã có 87,5% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 71,5% đạt tổ dân phố văn hóa.