Tiếp tục đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình cưới văn minh, tiết kiệm

Không chỉ còn là công việc trong phạm vi gia đình, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới là một trong những mối quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể ở Thủ đô, nhằm xây dựng nếp sống văn hóa, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong thời đại mới.

Giao lưu các làng văn hóa, tuyên dương gia đình văn hóa Thủ đô năm 2017

Chiều 27/3, tại Nhà văn hóa trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Giao lưu các làng văn hóa tiêu biểu Thủ đô, đồng thời gặp gỡ các gia đình văn hóa tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 16 năm ngày Gia đình Việt Nam.