Đình nguyên, Hoàng giáp Nguyễn Duy Đôn: Con người và sự nghiệp

Nhân kỷ niệm 340 năm năm sinh của Đình nguyên, Hoàng giáp Nguyễn Duy Đôn (1679 -2019), sáng 19/9, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Tọa đàm khoa học “Đình nguyên, Hoàng giáp Nguyễn Duy Đôn (1679 – 1741) con người và sự nghiệp” nhằm đánh giá những đóng góp của ông đối với quê hương, đất nước.

Ngày hội di sản châu Âu tại Hà Nội

Ngày hội Di sản châu Âu là dịp để khám phá những công trình dân sự, quân sự, tôn giáo, trụ sở các cơ quan mà thông thường không mở cửa cho công chúng tham quan.

Huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đẩy mạnh thực hiện Chương trình 04-CTr/TU

Ngày 3/9, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Văn bản số 1288/UBND-VHTT triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình “Phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh” 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Hồ Chí Minh: cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế

Ngày 28/8/2019, triển lãm “Hồ Chí Minh: cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế” được khai mạc tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Triển lãm do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng 03 cơ quan Lưu trữ Liên Bang Nga, Cộng hòa Pháp và Hoa Kỳ tổ chức.

Hà Nội đề nghị xây dựng đề án nâng mức hỗ trợ chi phí khuyến khích hoả táng

Sau hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND thành phố quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội (Quyết định 08) đã cho thấy, chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng được người dân đồng thuận, ủng hộ, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí, lan tỏa nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn thành phố.