Hà Nội sẽ hoàn thiện các quy định về văn hóa công vụ

Nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ thời gian qua ở các cơ quan, đơn vị; góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện văn hóa công vụ.

Tri ân các chiến sĩ cách mạng tại Nhà lao Hoả Lò

Sáng 27/7, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò phối hợp cùng Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam tổ chức Lễ tri ân các chiến sỹ yêu nước, cách mạng dòng họ Phạm bị địch bắt tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò (1899 – 1954) nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019).

Cùng con trải nghiệm hành trình khoa học

Với mục đích đổi mới hoạt động, từ ngày 26-28/07/2019, Bảo tàng Hà Nội đã phối hợp với công ty CP sách Omega Việt Nam, công ty sách Alphabooks tổ chức chương trình “Hành trình Khoa học – Đồng hành cùng con”.

Huy động mọi nguồn lực phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Tại hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn Thành phố do Thành uỷ tổ chức, vấn đề đang đặt ra sau nửa thập kỷ triển khai thực hiện Nghị quyết, gắn với một nội dung trọng tâm là xây dựng Người Hà Nội văn minh, thanh lịch đã được nhiều ý kiến nhìn nhận và bàn thảo.