Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội: Nhiều chỉ tiêu ‘cán đích’ sớm

Sáng 3/8, Ban chỉ đạo Chương trình 04-Ctr/TU về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020” (Chương trình 04) của Thành ủy đã sơ kết giữa nhiệm kỳ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ 2020.

Triển lãm ảnh “Hà Nội đổi mới và phát triển”

Kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ- QH12 của Quốc hội khóa XII về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội (01/8/2008-01/8/2018), sáng 26/7, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở VH&TT Hà Nội đã khai mạc Triển lãm ảnh “Hà Nội đổi mới và phát triển”.