Khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ IV năm 2017

Tiếp nối thành công của các kỳ Hội Sách Hà Nội từ năm 2014 đến nay, Hội Sách Hà Nội lần thứ IV – năm 2017 với chủ đề “Sách và Khởi nghiệp” đã khai mạc sáng nay 22/09.

Tập trung nguồn lực, chú trọng hoàn thành các chỉ tiêu về văn hóa-xã hội

Chương trình 04 có 24 dự án và 18 đề án trong đó 18 đề án đều thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội. Để mục tiêu của Chương trình 04 được hoàn thành, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cần chú trọng rà soát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã được HĐND Thành phố thông qua, từ đó, đề xuất những giải pháp thúc đẩy hoàn thành chỉ tiêu.

Niêm yết ‘Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng’ tại Phố sách 19-12

Về đề xuất đưa bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố niêm yết tại Phố Sách, UBND TP đồng ý đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm; giao UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện.

Kết quả công tác Văn hóa và Thể thao Hà Nội 6 tháng đầu năm 2017

6 tháng đầu năm 2017, Sở VH&TT đã chú trọng và đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trên cơ sở phân công công tác rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả – một việc một đầu mối xuyên suốt; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường phòng, chống tham nhũng. Qua đó, đảm bảo sự chỉ đạo của Sở đối với các lĩnh vực công tác.