Tập trung nguồn lực, chú trọng hoàn thành các chỉ tiêu về văn hóa-xã hội

Chương trình 04 có 24 dự án và 18 đề án trong đó 18 đề án đều thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội. Để mục tiêu của Chương trình 04 được hoàn thành, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cần chú trọng rà soát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã được HĐND Thành phố thông qua, từ đó, đề xuất những giải pháp thúc đẩy hoàn thành chỉ tiêu.

Kết quả công tác Văn hóa và Thể thao Hà Nội 6 tháng đầu năm 2017

6 tháng đầu năm 2017, Sở VH&TT đã chú trọng và đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trên cơ sở phân công công tác rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả – một việc một đầu mối xuyên suốt; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường phòng, chống tham nhũng. Qua đó, đảm bảo sự chỉ đạo của Sở đối với các lĩnh vực công tác.

Vui Tết Thiếu nhi 1/6 – Em tập làm nghệ nhân

Nhằm tạo ra một sân chơi lí thú cho các em thiếu nhi, mở đầu một mùa hè vui tươi, bổ ích, Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức chương trình “Vui Tết Thiếu nhi 1/6 – Em tập làm nghệ nhân”.

Tháng Ba – Mùa hoa gạo

Đó là chủ đề của Triển lãm do Bảo tàng Hà Nội phối hợp với CLB Nhiếp ảnh trường ĐH Văn hóa Hà Nội tổ chức được khai mạc vào sáng 17/5.