Tăng cường truyền thông, quảng bá, phát huy giá trị các di sản văn hóa

Ngày 26/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đại diện ban quản lý, giám đốc một số di tích, bảo tàng trọng điểm thuộc Bộ VHTTDL và TP Hà Nội đã ký kết Biên bản ghi nhớ tăng cường công tác truyền thông, quảng bá nhằm thu hút khách tham quan giai đoạn 2017-2021.