Du lịch Hà Nội với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

(Mask) –  Năm 2010,Hà Nội là trung tâm của sự kiện trọng đại kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Và đây cũng là một trong những lý do để nơi đây được chọn là địa phương để tổ chức phát động năm quốc gia du lịch 2010. Hưởng ứng sự kiện này, Du lịch Hà Nội đang có nhiều chương trình hoạt động với chủ đề Hướng về cội nguồn.