Hà Nội thêm 2 di tích được xếp hạng thành phố

Đình An Đà (Đặng Xá, Gia Lâm) và đình Trương Thị (Hàng Bạc, Hoàn Kiếm) là hai di tích vừa được UBND TP Hà Nội ban hành quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử và di tích kiến trúc nghệ thuật.

Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám đẩy mạnh việc đổi mới và đa dạng hóa hoạt động di sản

Năm 2018 là một năm đánh dấu sự đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động bảo tồn, khai thác và phát huy hiệu quả giá trị di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Kết quả của hoạt động đổi mới của Trung tâm được công nhận là 1 trong 10 hoạt động tiêu biểu của ngành Văn hóa & Thể thao Hà Nội năm 2018.