Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám đẩy mạnh việc đổi mới và đa dạng hóa hoạt động di sản

Năm 2018 là một năm đánh dấu sự đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động bảo tồn, khai thác và phát huy hiệu quả giá trị di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Kết quả của hoạt động đổi mới của Trung tâm được công nhận là 1 trong 10 hoạt động tiêu biểu của ngành Văn hóa & Thể thao Hà Nội năm 2018.

Lễ hội chùa Hương 2019: Lễ hội kỷ cương – Văn minh du lịch

Theo thống kê của Bộ VHTT&DL, cả nước có gần 8.000 lễ hội thì Hà Nội có đến 1.095 lễ hội, nhiều nhất trên cả nước. Trong đó, lễ hội Chùa Hương là một trong những lễ hội được quan tâm đặc biệt bởi đây là lễ hội mang tầm quy mô quốc gia, kéo dài tới ba tháng và thu hút hàng triệu du khách trẩy hội.