Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ được UNESCO vinh danh

Vào hồi 15h13 (giờ Việt Nam) ngày 7/12, tại Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 12 của UNESCO diễn ra tại Jeju (Hàn Quốc), di sản Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam đã chính thức được UNESCO […]

Hà Nội – nơi lưu giữ khối lượng di sản văn hóa lớn nhất cả nước

Theo kết quả Tổng kiểm kê, đến nay trên địa bàn Hà Nội có 5.922 di tích, trong đó có 01 di sản văn hóa thế giới, 11 di tích quốc gia đặc biệt, 1.185 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 1.264 di tích xếp hạng cấp Thành phố… và có tới 1.972 danh mục di sản văn hóa phi vật thể có giá trị lớn.