Ký thỏa thuận hợp tác chương trình Giáo dục Di sản

Ngày 19/9/2018 tại Hoàng Thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác với ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng kế hoạch đưa học sinh trên địa bản Thủ đô tới tìm hiểu, học tập, trải nghiệm tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa.

Giá trị, tiềm năng của di sản văn hóa – ‘bà đỡ’ cho các hoạt động hướng tới tương lai

Sáng 19/9, tại Bảo tàng Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa Thủ đô Hà Nội” để thêm một lần nữa phân tích, khẳng định những giá trị to lớn tiềm ẩn trong các di tích lịch sử, văn hóa của Thủ đô.

Tiến sĩ Nguyễn Quán Nho – Con người và sự nghiệp

Sáng 18/9/2018, Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo khoa học về Tiến sĩ – Thượng thư Nguyễn Quán Nho nhân dịp kỉ niệm tròn 380 năm sinh và 310 năm mất của ông.

Tìm hiểu giá trị văn hóa dân gian Việt Nam qua triển lãm tranh

Nhằm tôn vinh giá trị văn hóa dân gian Việt Nam suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội đã tổ chức triển lãm “Tranh dân gian Việt Nam” tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long