Khởi động cho SEA Games 31 Việt Nam

Để khởi động cho SEA Games 31 và Para Games XI diễn ra tại Hà Nội – Việt Nam vào năm 2021, cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Biểu tượng vui, Bài hát, Khẩu hiệu cho hai sự kiện này đã được BTC phát động ngay từ bây giờ.