6 đơn vị, 8 tập thể và 13 cá nhân của quận Nam Từ Liêm được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tặng Cờ thi đua về thể dục thể thao

Trong khuổn khổ Lễ phát động chương trình Toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước 2019, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tặng Cờ thi đua cho các đơn vị, tập thể và cá nhân của quận Nam Từ Liêm đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động thể thao.

Thanh Trì phát động toàn dân tập luyện môn bơi 2019

Ngày 27/5, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2019. Chương trình được tổ chức nhằm khuyến khích toàn dân tập luyện môn bơi để nâng cao sức khỏe, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước.