Hà Nội đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT đến năm 2025

Theo kế hoạch số 198/KH-UBND của UBND TP Hà Nội vừa ban hành, đối với thể thao thành tích cao, cần mở rộng mô hình liên kết đào tạo VĐV thể thao thành tích cao với các cơ sở đào tạo ngoài công lập để xây dựng lực lượng VĐV. Cùng với đó, xây dựng hệ thống các giải đấu bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.