Thể thao thành tích cao Việt Nam trở lại guồng quay

Do đại dịch Covid-19, hầu hết các giải đấu thể thao Việt Nam đã phải hủy hoặc hoãn. Tính đến nay, đã gần 50 ngày Việt Nam không có ca mắc mới Covid-19 ở cộng đồng, đồng nghĩa các hoạt động dần trở lại, trong đó có thể thao.