10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2019

Năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt được nhiều kết quả vượt bậc về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng…

Biểu diễn Văn hoá -Thể thao chào đón năm mới 2020

Tối 27/12, tại khu vực Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” đã diễn ra chương trình biểu diễn Văn hoá Thể thao chào đón năm mới 2020. Chương trình do Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức.

Huyện Thanh Oai tăng cường tuyên truyền nhân dân loại bỏ than tổ ong trong sinh hoạt

hực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND Thành phố về thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn TP, ngày 12/12/2019 UBND huyện Thanh Oai đã ban hành Kế hoạch số 419/KH-UBND nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân loại bỏ dần bếp than tổ ong để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn huyện.