Thái Hằng, Ngọc Phụng ghi tên vào Top 6 ‘Solo cùng Bolero’

Vừa qua, tập 12 của Solo cùng Bolero 2019 với chủ đề Đắc Lộc Xuân đã được lên sóng. Top 9 được chia ngẫu nhiên thành 3 nhóm thi. Sau mỗi đêm thi, thí sinh có số điểm thấp nhất phải thể hiện bài hát Sing-off chia tay chương trình.