Hương Tràm tự tin giả giọng Thu Phương

Hương Tràm đã hát một đoạn trong ca khúc ‘Trăng dưới chân mình’ của Thu Phương và được Thu Phương nhận xét: cứ hát giọng trầm như thế là sẽ giống chị.