"Muôn nẻo đường yêu" – Sống là để yêu thương…

(Mask) – ( MASK) Đọc “Muôn nẻo đường yêu”, tôi biết rằng tuổi thanh xuân không kéo dài mãi mãi. Bước chân đi là không thể quay đầu lại. Còn tuổi trẻ, còn nhiệt huyết thì hãy dốc hết lòng để sống. Để yêu.