Xem gì ngoài rạp tháng 10?

Nếu như tháng 8 và tháng 9 đánh dấu thành công vượt trội của nhiều tựa phim “khủng” như Inception (phiên bản 2010), Tenet, Greenland, Dr.Strange (phiên bản 2016) thì tháng 10 lại là mảnh đất màu mỡ cho nhiều lựa chọn đa dạng, dành cho mọi nhóm tuổi và sở thích.