Giải mã dòng thời gian 35 năm của ‘Kẻ hủy diệt’ trên màn bạc

Là một trong những loạt phim hành động ăn khách nhất màn ảnh rộng từ trước tới nay, Kẻ hủy diệt (Terminator) sở hữu dòng thời gian khá phức tạp bởi yếu tố du hành thời gian. Nhiều sự kiện bao gồm mốc thời gian Skynet hình thành hay Ngày Phán xét đã được thay đổi khỏi dòng thời gian chính.