Phim chào mừng Đại lễ 1000 năm – Hồi hộp tới… giờ chót

(Mask) – Trong số các công trình nghệ thuật chào mừng, làm phim lịch sử mừng Đại lễ có lẽ là một trong những dự án được chuẩn bị sớm, công phu và nhận được sự quan tâm nhiều nhất của dư luận. Theo đúng kế hoạch thì những phim này đã và đang chuẩn bị ra mắt.