9 bộ phim tham dự Tuần Phim ASEAN 2020

Tuần phim ASEAN 2020 sẽ diễn ra tại các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18/7 đến 26/7/2020. Tại Hà Nội, Tuần phim sẽ diễn ra từ 18/7 đến 22/7/2020. Lễ khai mạc được tổ chức vào 19h30 ngày 18/7/2020 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.