Hòa nhạc Jazz Bỉ tại TP Hồ Chí Minh

Tối 22/4/2019, một buổi hòa nhạc nhạc Jazz của Song tấu “Fabien Degryse & Natacha Wuyts” tại trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh.