Đổng Khiết bị nghi ngờ dùng chuyện cá nhân để PR

(Mask) – Chuyện hôn nhân tan vỡ của Đổng Khiết vẫn chưa khiến cho dư luận dịu bớt thì mới đây, cô lại bị nghi ngờ lợi dụng chuyện cá nhân của mình để PR cho ca khúc mới phát hành ngay sau khi cô tuyên bố chia tay chồng.