Dương Cẩm Lynh xem chồng cũ là bạn

Bàn về chủ đề có liên quan đến đổ vỡ trong hôn nhân, Dương Cẩm Lynh đã thẳng thắn cho biết cô giữ quan điểm “làm bạn vẫn tốt hơn kẻ thù” với chồng cũ, đặt lợi ích con trai trên tất cả.