Hội Ngộ 2001 – Chương trình ca nhạc đầu tiên báo Màn Ảnh Sân Khấu thực hiện

Đây là chương trình ca nhạc đầu tiên mà báo Màn Ảnh Sân Khấu thực hiện tại Hà Nội năm 2001.