Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội: Nhiều chỉ tiêu ‘cán đích’ sớm

Sáng 3/8, Ban chỉ đạo Chương trình 04-Ctr/TU về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020” (Chương trình 04) của Thành ủy đã sơ kết giữa nhiệm kỳ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ 2020.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04 Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì hội nghị.

Chương trình 04 là 1 trong 8 chương trình công tác của Thành ủy được đặc biệt quan tâm, bàn bạc, tìm giải pháp thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, dự án, đề án như đã đề ra. Qua quá trình giám sát kiểm tra, có thể thấy, Chương trình 04 đã được các cấp ủy đảng nhận thức đầy đủ và có nhiều biện pháp triển khai.
Sau hơn 2 năm triển khai, Chương trình 04-CTr/TU bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các chỉ tiêu của Chương trình đều đạt so với kế hoạch đề ra, cao hơn so với cùng kỳ của nhiệm kỳ trước (giai đoạn 2011-2015). Trong đó, chỉ tiêu pháp lệnh về văn hóa hàng năm đều đạt và đi vào chất lượng. Cụ thể, tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2017 đạt 86,5% (năm 2015 đạt 85%, năm 2016 đạt 86%); tỷ lệ làng, thôn, bản được công nhận và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa đạt 60% (năm 2015 đạt 55%, năm 2016 đạt 55,2%). Chỉ tiêu xây dựng và công nhận thêm trường công lập đạt chất lượng cao; tỷ lệ lao động qua đào tạo; số giường bệnh/1 vạn dân, số bác sỹ/1 vạn dân. Riêng đối với chỉ tiêu số lao động được giải quyết hàng năm đều vượt so với yêu cầu đặt ra. Hàng năm giải quyết việc làm cho 152.000 người so với chỉ tiêu đặt ra là 148.000 người/năm. Ngoài ra, có 4/19 chỉ tiêu của Chương trình đã cán đích là chỉ tiêu về tỷ lệ xã hội có điểm luyện tập thể dục thể thao theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 8,5% (năm 2015 là 9,4%, năm 2016 là 9,2%); tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế theo chuẩn mới.

Tỷ lệ xã hội có điểm luyện tập thể dục thể thao là 1 trong 4/19 chỉ tiêu của Chương trình đã cán đích.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ghi nhận những kết quả các mặt công tác của Chương trình 04 trong suốt nửa đầu nhiệm kỳ. 2 năm cuối nhiệm kỳ, lãnh đạo Thành phố đề nghị các ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ. Giao Sở Văn hóa và Thể thao tập trung tuyên truyền, xây dựng, bổ sung chế tài Bộ Quy tắc ứng xử trong các cơ quan Nhà nước và nơi công cộng trên địa bàn; giao Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tăng cường tuyên truyền bằng hình ảnh về văn hóa con người Hà Nội; Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác hướng nghiệp cho học sinh; Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, phân tuyến, giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu học sinh… Đặc biệt nhấn mạnh Sở Nội vụ hoàn thành dự thảo chế tài xử phạt cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội vi phạm Quy tắc ứng xử, trình UBND TP xem xét ban hành. Dự kiến, trong quý III/2018, Ban chỉ đạo Chương trình 04 sẽ tiến hành thanh kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử tại các địa phương, sở ngành.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04 Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh công tác triển khai, thực hiện Chương trình 04 trong nửa nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả khá toàn diện. 100% chỉ tiêu đề ra đều có những bước chuyển tích cực, kể cả những chỉ tiêu gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Tỷ lệ giảm nghèo, tỷ lệ thất nghiệp… Để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đến cuối nhiệm kỳ, các đơn vị cần tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, đề án, đưa ra các giải pháp tiếp tục thúc đẩy tiến độ hoàn thiện. Ban chỉ đạo cần đổi mới cách làm; rà soát các cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực, bổ sung sửa đổi theo thẩm quyền; quy rõ trách nhiệm cho từng sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời nhắc nhở những mặt hạn chế, đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

P.V (Tổng hợp)